www.stichting-shc.nl

Stichting Help Colombia

Veelgestelde vragen

1.    Hoe kan ik doneren?

U kunt eenmalig maar ook geagendeerd een bedrag overmaken naar Stichting Help Colombia. Wij zorgen ervoor dat iedere donatie op de juiste plek komt en plaatsen regelmatig updates over onze projecten. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer NL28 ABNA 0597 5395 53.

2.    Hoe weet ik dat mijn geld goed terecht komt?

Goede doelen zijn de laatste tijd vaak negatief in het nieuws geweest. Bedragen blijven aan de strijkstok hangen, en de bazen verrijken zichzelf. Dit is bij ons zeer zeker niet het geval. Wij zijn een kleinschalige stichting. Onze financiën zijn openbaar en de rapporten voor elke donateur inzichtelijk.  

3.   Kan ik als bedrijf doneren?

Ja. Ook bedrijven kunnen geven aan goede doelen en gebruik maken van eigen belastingregels. Daarnaast is ook sponsoring mogelijk, waarbij het bedrijf wel een tegenprestatie krijgt (zoals naamsbekendheid). Steeds vaker werken bedrijven en stichtingen samen.

4.    Staat Stichting Help Colombia ingeschreven bij de KVK?

Ja. Stichting Help Colombia staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 66323452.