www.stichting-shc.nl

Stichting Help Colombia

Actuele projecten


Project 2016 - heden: Lazos de Amor

Santa Rosa de Cabal, een dorp in west-centraal Colombia, heeft sinds 2007 een prachtige stichting genaamt; Lazos de Amor’, wat ‘verbonden met liefde’ betekent. Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking hebben het in economisch arme landen zeer moeilijk. Lazos de Amor zet zich in om deze kinderen een goede en voornamelijk waardige jeugd en toekomst te geven. Door onze bijdrage kunnen speciaal opgeleide leerkrachten maar ook therapeuten etc worden ingezet waar nodig.

Klik hier voor meer informatie over dit nieuwe project!

Project 2009 - heden: lagere school

Ons project omvatte in 2009 een begin maken met het realiseren van een nette en veilige school. Met het ingezamelde bedrag hebben wij veel mooie dingen kunnen doen, zoals het realiseren van een veilige keuken en eetruimte in de school. Niet alleen kinderen kunnen hier veilig een maaltijd nuttigen, ook wordt deze ruimte gebruikt voor een maaltijd voor daklozen. De keuken werd omgetoverd van een zeer onveilige plek met veel gebreken, naar een veilige haven met goed meubulair en goede voorzieningen. Ondersteuning gaat nog steeds door, zodat de kinderen door de jaren heen voorzien blijven van goede spullen.

Project 2009 - heden: bejaardentehuis

We wilden niet alleen de kinderen helpen. Ook de ouderen hebben het in Colombia zeer zwaar. Om hen een betere oude dag te geven hebben wij met onze donaties deze mensen kunnen helpen aan onder andere matrassen, goede pannen en andere ontbrekende spullen.

Gemeenschap helpen

Uiteraard kunnen we spullen laten importeren. Wij vinden het echter zeer belangrijk dat ook de lokale gemeenschap profiteert van onze inzet. Door bepaalde artikelen te laten maken door de lokale bedrijven, hebben ook de ondernemers in deze regio kunnen profiteren van extra omzet.  

Klik hier voor het laatste nieuws over Colombia en onze stichting.