www.stichting-shc.nl

Stichting Help Colombia

Nieuw project 2016: Lazos de Amor


Santa Rosa de Cabal, een dorp in west-centraal Colombia, heeft sinds 2007 een prachtige stichting genaamt ‘Lazos de Amor’, wat ‘verbonden met liefde’ betekent. Kinderen met een geestelijke beperking hebben het in economisch arme landen zeer moeilijk. Lazos de Amor zet zich in om deze kinderen een goede en voornamelijk waardige jeugd te geven.

School en opvang voor verstandelijk beperkte kinderen

Omdat er geen school of opvang bestond voor deze bijzondere kinderen, is stichting Lazos de Amor op zoek gegaan naar een pand en diverse vrijwilligers om les te geven. Het resultaat is dat de stichting zich inmiddels inzet voor zo’n 40 gehandicapte of verstandelijk beperkte kinderen, waaronder veel kinderen met het Syndroom van Down. De kinderen krijgen theorielessen, sportlessen en er wordt gezorgd voor een goede maaltijd.

Financiële steun stopgezet

De regering heeft tot onze spijt de financiële steun voor de stichting stopgezet. Om deze kinderen toch een goede basis te geven is er per direct geld nodig om de stichting draaiende te houden. Zonder deze financiële steun redt Lazos de Amor het niet en hebben deze 40 kinderen en hun ouders een groot probleem.

Hoe helpt Stichting Help Colombia?

Stichting Help Colombia werkt samen met Lazos de Amor. Uw donatie komt dit project ten goede zodat deze school en opvang van grote betekenis kan blijven zijn voor deze bijzondere kinderen.

Wij hopen op uw steun! Voor slechts € 5,- per maand helpt u mee om deze kinderen een waardig bestaan te geven. Wordt u donateur? Klik hier!